Những lỗi tai hại khi 'lùi chuồng' ô tô hay gặp nhất nên biết để tránh