Phớt lờ dấu hiệu cảnh báo từ dây curoa ô tô tài xế sẽ 'ôm hận'