Quy chuẩn mới, tài xế cần lưu ý 6 vạch kẻ đường để không bị "phạt oan"?