Tàn phá hộp số, tính mạng bị đe dọa nếu phạm sai lầm khi lái ô tô với tốc độ cao