Từ vụ 'xe điên' đâm chết nữ sinh: Làm sao kiểm soát chân ga?