Tuấn Hưng, Tùng Vàng hội ngộ cùng loạt siêu xe nổi bật phố Hà Nội - VietNamNet