Tương lai xe điện, vừa đi vừa sạc pin, pin từ mặt đường - VietNamNet