Va quệt nhỏ, đánh chết người: Văn hóa giao thông kiểu côn đồ - VietNamNet