"Vật thể lạ" rơi vào kính chắn xe khiến tài xế bất ngờ - VietNamNet