Vì đâu nhiều người Việt còn thiếu văn hóa đi ô tô? - VietNamNet