VinFast được bảo lãnh vay 950 triệu USD nhập khẩu thiết bị - VietNamNet