VinFast là nhà tài trợ chính của chặng đua Công thức 1 Việt Nam