VinFast nhận giải 'hãng xe có cam kết cao về an toàn' ASEAN NCAP - VietNamNet