Vít ga lao thẳng vào xe tải, người đàn ông nhận cái kết bất động giữa đường