Với 40 triệu đồng, bạn có thể mua xe ô tô cũ chính hãng nào?