Vừa che ô vừa dùng điện thoại, lái xe đạp điện đâm vào đuôi ô tô