Vượt đèn đỏ, xe máy đâm thẳng gốc cây sau khi lượn tránh ô tô