Xe bán tải chạy ngược chiều bị anh Tây chặn đầu, đấm vỡ kính