Xe container ngang nhiên phóng ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long