Xe hơi nhỏ nhất thế giới, tốc độ tối đa 65 km/h - VietNamNet