Xe khách vượt ẩu gây tai nạn, chỉ chăm chăm kiểm tra xe mình rồi bỏ đi