Xe khách vượt kiểu 'giết người' trên đèo Thung Khe, suýt đấu đầu ô tô con