Xe Mazda 3 bất ngờ bốc cháy dữ dội trong gara gia đình