Xe ô tô cũ nếu có những dấu hiệu này không nên 'xuống tiền' kẻo rước sắt vụn về nhà