Xe ô tô của Chủ tịch Đà Nẵng vi phạm luật giao thông - VietNamNet