Xe sang phơi nắng tại cảng, xe Trung Quốc “gặp thời” ở Việt Nam