Xế sang Rolls- Royce Phamtom tại Việt Nam mất giá hơn 10 tỷ sau 12 năm