Xử lý thế nào khi xe đang chạy trên cao tốc bị nổ lốp?