Công an công bố danh sách bị bắt cùng ông Trần Phương Bình - VietNamNet