Bắt nghi can gây án vụ giám đốc bị chặn đường, đốt ôtô