Phút chốt chặn nghẹt thở, bắn thủng lốp xe bán tải chở 19 bánh heroin