Hỗn chiến trong quán karaoke ở Sài Gòn, 2 người tử vong