Hy hữu: Gây án cướp tài sản rồi đưa nạn nhân đi trình báo