Thanh niên đâm chết chủ quán phở ở Bình Thuận ra tự thú - VietNamNet