Tiếp viên khêu gợi ngồi “ôm” khách ngoại ở nhà hàng Sài Gòn - VietNamNet