Sốt xuất huyết tăng chóng mặt, đã có 24 người tử vong