Chuyên gia ung bướu nói gì về gia đình 9 người ung thư