Giáo sư Viện Pasteur nói về sự kiện siêu lây nhiễm Covid-19 - VietNamNet