Người phụ nữ nhập cảnh trái phép về Đồng Tháp dương tính với Covid-19 - VietNamNet