Ly kỳ, cứu sống 3 bé sinh non trong ống nghiệm bị suy hô hấp