Nam công nhân bị vỡ nhãn cầu, 100 mảnh nhọn găm chi chít trên mặt