Người phụ nữ 61 tuổi bụng to như có bầu, bất ngờ khi nghe bác sĩ thông báo