PGD. Bệnh viện K cho biết nguyên nhân gây ung thư từ khói thuốc lá