Vùng trồng cà gai leo đạt chuẩn quốc tế ở Việt Nam có gì đặc biệt?