Bill Clinton thích ăn uống, mua sắm hơn gặp Nữ hoàng Anh - VietNamNet