Triều Tiên: Triều Tiên có thể lặp lại 'phép màu' kinh tế Việt Nam ra sao?