Các nước gấp rút lập bệnh viện dã chiến chống Covid-19