Cảnh sát Hong Kong phá vỡ một đường dây sản xuất thuốc nổ lớn