Cập nhật đại dịch Covid-19: "Đại dịch đang tăng tốc", thế giới nằm im dưới lệnh phong toả