Đua nhau cạnh tranh, các công ty “Xe đạp dùng chung” sụp đổ